เย็บปักถักร้อย

8 ชุดที่เรียบง่ายและเบาที่มีรูปแบบ

เสื้อผ้าใหม่นั้นดีเสมอ โดยเฉพาะถ้าคุณทำเอง วันนี้เรานำความสนใจของคุณมาให้กับคุณ 8 ชุดที่เรียบง่ายและเบาบางด้วยมือที่มีลวดลาย

หลายชุดเหล่านี้เหมาะสำหรับการไปที่สำนักงานและสำหรับการเดินในสภาพอากาศที่อบอุ่นและไปงานเลี้ยงอาหารค่ำ เนื้อผ้าส่วนใหญ่จะใช้แสง


เย็บด้วยความยินดีและบอกเกี่ยวกับความประทับใจของคุณในความคิดเห็น