การถัก

รูปแบบที่ยอดเยี่ยม - ชาวเปรูถัก "ไม้กวาด"

มันจะใช้เวลา: ไม้พาย (โลหะไม้พลาสติกหรือไอศครีมแท่ง), เส้นด้ายและเบ็ด

ในตัวอย่างนี้เรารวบรวมลูป 25 ตัวซึ่งแบ่งออกเป็น 5“ ตา”

ที่นี่มีการคัดเลือกลูปของเราและตอนนี้เราจับได้ 5 ลูปแต่ละอัน ยึดห่วงลบออกจากไม้พายและถักอีกสี่

ตอนนี้เราทำซ้ำกับส่วนที่เหลืออีก 20 ลูป

จากนั้นเรารวบรวมลูปบนไม้พายอีกครั้งเกลียวด้ายไปยังการร้องเพลงตามขอบที่เกิดขึ้น (25 ชิ้น) ทำซ้ำ "ตา"

นั่นคือสิ่งที่ควรจะจบลง