ประวัติศาสตร์

ดอกไม้ที่โปร่งใสหลังฝนตก

ดอกไม้หายากนี้เติบโตบนเนินเขาของเทือกเขาแอปพาเลเชียนในสหรัฐอเมริกาและในพื้นที่ป่าของญี่ปุ่นและจีนและเรียกว่าเกรย์ Dvulis ดอกไม้นี้มีความโดดเด่นในคุณสมบัติที่น่าทึ่งเพียงอย่างเดียวหลังจากฝนตกกลีบดอกไม้ก็จะโปร่งใสราวกับแก้ว

ดูวิดีโอ: เกษตร Society 26557 : อาการใบเหลอง เกดจากอะไร? แกอยางไรใหถกวธ (มกราคม 2020).